?>
  • +31 614 552 636 / +31 652 633 099
  • info@dmt-group.nl

Over Ons

DMT Group B.V. vindt geen enkel project te groot, te klein te eenvoudig of te gecompliceerd.

Het woord onmogelijk komt in ons woordenboek niet voor.

Met eigen allround vaklieden wordt vanuit onze vestiging in Amsterdam alle renovaties, verbouwingen en het service-, reparatie- en onderhoudswerk gecoördineerd, waarbij een 24 uurs klantgerichtheid voor u als opdrachtgever een toegevoegde waarde kan zijn.

Een renovatie of een verbouwing betekent voor zowel een bedrijf als een particulier vaak een ernstige verstoring van de dagelijkse gang van zaken. Reden te meer om aan dergelijke projecten extra zorg te besteden.